POLITYKA PRYWATNOŚCI

 
§1 
 

Polityka skierowana jest do użytkowników strony internetowej Notiport.com

§2
 

1. W Polityce zostały opisane zasady gromadzenia oraz wykorzystywania danych Użytkowników Serwisu, które są gromadzone bezpośrednio od nich lub za pośrednictwem plików Cookies oraz innych analogicznych systemów.
2. Administratorem danych gromadzonych w związku z korzystaniem z Serwisu jest Notiport Bartosz Kloc (NIP: 6831993550), woj. podkarpackie, pow. Rzeszów, gm. Rzeszów, miejsc. RZESZÓW, STANISŁAWA JABŁOŃSKIEGO, nr 5, 35-068, poczta RZESZÓW. e-mail: kontakt@notiport.com. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych przez Administratora można kontaktować się z wykorzystaniem powyższych danych adresowych, lub z wyznaczonym u Administratora Inspektorem ochrony danych na adres e-mail:  kontakt@notiport.com

3. Administrator przetwarzamy dane, które Użytkownik podaje w ramach korzystania z Serwisu internetowego, a w szczególności: w ramach formularzy lub okien dostępnych w Serwisie internetowym, jak również dane, znajdujące się plikach Cookies oraz adres IP Twojego urządzenia.

§3
 

W trosce o bezpieczeństwo powierzonych danych zostały opracowane wewnętrzne procedury i zalecania, które mają na celu zapobiec udostępnianiu danych osobom nieuprawnionym. W celu tym odbywa się stała kontrola i jest sprawdzana zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi a w szczególności ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktami wykonawczymi i aktami prawa wspólnotowego. 

§4
 

1. Serwis umożliwia gromadzenie informacji o Użytkowniku za pośrednictwem plików Cookies oraz innych podobnych technologii. Gromadzone informacje wykorzystuje się do zapamiętywania decyzji Użytkownika np. co do wybór czcionki, kontrastu, akceptacja polityki, utrzymania sesji Użytkownika, zapamiętania hasła za zgodą Użytkownika, gromadzenia informacji o urządzeniu Użytkownika oraz jego wizycie służące do zapewnienia bezpieczeństwa, ale także analizy wizyt i dostosowania treści.

2. Stosowane pliki Cookies są bezpieczne dla urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Pliki Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.

3. Informacje pozyskane za pośrednictwem plików Cookies oraz podobnych technologii nie są łączone z innymi danymi Użytkowników Serwisu.

4. Użytkownik ma możliwość ustawienia w przeglądarce opcji blokowania określonych rodzajów plików Cookies i innych podobnych technologii. Domyślnie większość przeglądarek dopuszcza stosowanie wszystkich plików Cookies, jednak Użytkownik ma możliwość zmiany tych ustawień w dowolnym momencie. 

5. Użytkownik ma także możliwość korzystać ze strony w tzw. trybie incognito, który to blokuje możliwość gromadzenia danych o jego wizycie.

6. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

7. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

8. Korzystanie z Serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki, tzn. z domyślnym akceptowaniem plików Cookies i podobnych technologii oznacza zgodę na ich wykorzystanie do celów określonych w niniejszym dokumencie. Administrator nie wykorzystuje uzyskanych informacji do celów marketingowych. 

§5
 

1. Admninistrator wykorzystuje pliki Cookies w następujących celach:
a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika,
b) rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu,
c) zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik,
d) utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
e) poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki,
f) realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych (dostosowania zawartości strony internetowej Serwisu do preferencji Użytkownika),

§6
 

1. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany zapisów w polityce ochrony prywatności Serwisu na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój serwisu interntowego. Wszelkie zmiany będą udostępnione w sposób widoczny i zrozumiały. 

2. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Strony internetowe mogą działać niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Serwis Notiport. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi Użytkownik ma obowiązek się zapoznać.