Użytkownicy aplikacji Notiport decydujący się na pakiet Plan 129 otrzymają – bezpłatnie – jeden z dostępnych audytów przeprowadzonych przez Kancelarię Prawną „Beauty in Law”. Kancelaria prowadzona jest przez radców prawnych specjalizujących się w obsłudze podmiotów medycznych oraz działających w branży Beauty. Przeprowadzenie audytu polega na rozmowie prawnika z właścicielem Salonu w formie telefonicznej lub za pośrednictwem środków komunikowania (on-line), a następnie analizie przedłożonych przez właściciela niezbędnych dokumentów (w zależności od wyboru zakresu audytu).

Czym jest Audyt?

Audyt prawny służy kompleksowej analizie, której celem jest określenie czy Salon działa zgodnie z wymogami i obowiązującymi przepisami prawa. Kompleksowa analiza dokumentacji pozwala na wczesne wykrycie i eliminację ryzyka związanego z nieprzyjemnymi, a często i kosztownymi konsekwencjami.

Jakie są korzyści z przeprowadzenia audytu?

Decydując się na przeprowadzenie audytu prawnego w Salonie, zyskujesz pewność oraz ochronę prawną w zakresie prowadzonej działalności. Przeprowadzenie audytu redukuje  ryzyko zapłaty kar administracyjnych bądź grzywien karnych w przypadku ewentualnych nieprawidłowości ujawnionych w trakcie kontroli Organów takich jak: Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Inspekcji Handlowej czy Urzędu ochrony danych osobowych.

Bardzo ważne jest także stworzenie procedur oraz wyeliminowanie ze wzorców umów z kontrahentami niedozwolonych zapisów umownych.

Podsumowując, audyt prawny zabezpiecza interesy Salonu Beauty i pozwala ocenić poprawność prowadzonych działań, co korzystanie wpływa na rentowność oraz rozwój firmy.

Użytkownik aplikacji Notiport ma możliwość wyboru jednego z dostępnych audytów. Przeprowadzenie audytu polega na zebraniu przez specjalistów niezbędnych informacji, udzieleniu odpowiedzi na zadanie pytanie oraz dokonaniu analizy przesłanych dokumentów.

Na podstawie zebranych danych sporządzany jest raport.