Dodawanie klienta.

Możemy dodać klienta na dwa sposoby szybki z poziomu kalendarza, i rownież wybrać z sekcji menu klienci i dodać ręcznie.

1.Dodanie klienta z poziomu dodawania wydarzenia ( z sekcji kalendarz ).

2. Formularz dodawania klienta.

3.Dodawanie klienta z sekcji klienci (dodawanie ręczne).

Wróć do poprzedniej strony